Nyheter

Hualongyicheng New Material Technology, en viktig global kemikaliespelare inom PVC-kemikalier, kommer att visa upp sina hållbara lösningar och lyfta fram sitt fokus på hållbarhet och positionering som en möjliggörare för cirkularitet under 2020.

Vid Hualongyicheng New Material Technology ligger kärnan i organisationens djupa och långsiktiga engagemang för hållbarhet. Företaget styrs varje dag av sin hållbarhetsvision, mål och företagsvärden och syftar till att anpassa ekologisk medvetenhet till ekonomiska behov och en ökad känsla av socialt ansvar i alla sina affärsaktiviteter. Dedikerat att göra allt för att bidra till en mer hållbar värld använder företaget möjligheten 2020 för att visa hur sitt engagemang och strategi bidrar till att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi inom plastindustrin och hur den positionerar sig att vara en möjliggörare för cirkularitet.


Inläggstid: Maj-11-2020